Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За университетската мрежа!

Във връзка с включването към Университетската компютърна мрежа на новопостроените сгради в района на Ректората, в събота и неделя (10.11. и 11.11.2012 г.) може да има временни прекъсвания в работата.

Последна промяна: 2012-11-09 18:26:39