Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Към проект за нов Правилник на ПУ

Уважаеми колеги,

 

Моля да разгледате втория (предпоследен) вариант на проекта за Правилник на Университета.

 

За екипа, който работи върху проекта, особено ценни са Вашите препоръки по структурата и оформлението на бъдещия Правилник, а така също мнения и редакционни бележки по текстовете.

 

Очакваме Вашите бележки на totkov@uni-plovdiv.bg.

 

Последна промяна: 2013-05-07 10:17:34