Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Народно читалище „П. Р. Славейков” обявява конкурс

Народно читалище „П. Р. Славейков -1908 г. - гр. Пловдив”

се включи в реализиране на програмата „Работилница за родители – Да пораснем заедно”

с подкрепата на УНИЦЕФ – България

 

Програмата има за цел да предостави на родителите знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение.

 Във връзка със стартиране на програмата читалище „П. Р. Славейков 1908 г. - гр. Пловдив” с  участието  и на представител на УНИЦЕФ,

обявява конкурс

за избор на екип от двама специалисти за водене на работилници за извършване  на директна работа с родители на деца в най-ранна детска възраст от  0 до 4 години,  за  м. октомври-януари 2013 г. – веднъж седмично по 2 часа – общо 12 сесии  и за втори цикъл – март-май 2014 г.

Последна промяна: 2013-10-04 13:18:38