Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

I класиране за общежития

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!!!

 

НА 25.09.2013 г. ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ САМО СТУДЕНТИТЕ, ЧИИТО ИМЕНА ФИГУРИРАТ В ДОЛУПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК. 

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ  НА 25.09.2013

ТОВА СА :

     1.      СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА КЛАСИРАНИ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ С ПРЕДИМСТВО (СТУДЕНТСКИ СЕМЕЙСТВА, СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА НЕИЗВЕСТНИ РОДИТЕЛИ, СТУДЕНТИ С ЕДИН ИЛИ ДВАМА ПОЧИНАЛИ РОДИТЕЛИ, СТУДЕНТИ ОТ СЕМЕЙСТВА С ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ УЧАЩИ, СТУДЕНТИ ИНВАЛИДИ НАД 70%, ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ);

    2.      СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА КЛАСИРАНИ И ЗАПАЗВАТ СЪЩАТА СТАЯ, В КОЯТО СА БИЛИ НАСТАНЕНИ МИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА  ( ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, ЧИИТО СТАИ СА ДАДЕНИ ОТНОВО НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И СА КЛАСИРАНИ, ЗАПАЗВАТ СТАЯТА СИ ОТ МИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА. ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СМЕНЯТ СТАЯТА СИ, ДА ДОЙДАТ НА 26.09.2013 г. ).

ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИТЕ СИ ЗАПОВЕДИ НА 26, 27 И 30 СЕПТЕМВРИ 2013 

I КЛАСИРАНЕ!!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЕ 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА НОСИТЕ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

НАСТАНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЩЕ БЪДАТ ДАВАНИ САМО ЛИЧНО СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  (СЕВЕРНИЯ ДВОР НА РЕКТОРАТА, КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ) ОТ 9:00 ДО 17:00 часа.

 

С ЦЕЛ УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, РЕДЪТ НА ИЗДАВАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЩЕ БЪДЕ СПОРЕД НОМЕРА, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЕФИЦИЕНТА). МОЛЯ, ПРОВЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НОМЕРА, КОЙТО Е ПРЕД ИМЕТО ВИ В КЛАСИРАНЕТО!!! 

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОТ 01.10. ДО 07.10.2013 г.

  ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 08.10.2013 г.

  ВАЖНО!!! Студентите, подали документи за общежитие, които не са класирани на I класиране, автоматично участват във ВТОРО класиране!

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ. 032/261 329

Последна промяна: 2014-09-19 14:22:39