Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за системен администратор

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 

обявява конкурс за

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

 

Конкурсът се състои от тест и събеседване.

 

Задължения:

Администриране на локални компютърни мрежи:

- инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;

- инсталация и поддръжка Windows и Linux работни станции;

- инсталации на програмно осигуряване;

- техническа поддръжка.

 

Изисквания:

- познания по администриране на Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;

- познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т. н.;

- хардуер и мрежи - изграждане, поддръжка, диагностика;

- познания за работа с MS Office;

- работен английски;

- работа в екип.

 

Необходими документи: молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка), автобиография, копия от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документи се подават в сграда Ректорат, ул."Цар Асен" 24, стая 115 (УЧР).

За повече информация - каб. 530 в сградата на Факултета по математика и информатика, бул. България 236.

 

Краен срок за подаване на документи 13.05.2014 г.

Конкурсът ще се проведе на 14.05.2014 г. в Нова сграда на ПУ, зала 435 от 10:00 часа

Последна промяна: 2014-04-30 16:32:28