Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП за отдаване под наем "База за отдих и квалификация"

ПУ „Паисий Хилендарски”

обявява 

открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост, а именно: „БАЗА ЗА ОТДИХ И КВАЛИФИКАЦИЯ”

Документация за кандидатстване

Последна промяна: 2014-11-07 15:17:05