Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Посещение на Ректора в Китай

Отзиви в пресата от посещението на проф. Запрян Козлуджов и зам.-ректора проф. Невена Милева в Китай:

Посещение на ректора в Китай

Посещение на ректора в Китай

Източник: Shenzhen Daily

Последна промяна: 2014-12-02 12:24:49