Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Проф. Козлуджов за реформите в ЗВО...

 

Експертно от проф. Козлуджов, ректор на ПУ "Паисий Хилендарски",

за обсъжданите промени в ЗВО пред в-к "Марица", 12.05.2015 г.

Последна промяна: 2015-05-13 08:03:43