Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За общежитията...

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

ПРИ ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

                   Комисията на свое заседание от 16.09.2015 г.

РЕШИ:

  1. Да се обяви Първо класиране на студенти, приети за настаняване в общежитие на 21.09.2015 г.
  2. Настаняването да се извърши от 24-28.09.2015 г., като първия ден ще се настаняват студентите с предимства (ТЕЛК, сираци и чужденци от български произход), запазени стаи от предни години, но класирани.
  3. Прием на нови документи за Второ класиране- 29.09.2015 г.- 7.10.2015 г.
  4. Обявяване на Второ класиране – 8.10.2015 г.
  5. Настаняване 10-15.10.2015 г.
  6. Критерии за настаняване в новото общежитие:

- отличен успех

- спазване на квотен принцип (численост на факултети)

- без студенти Първи курс

 

 

                                               Румен Киров

                                               Председател на КСБВ

Последна промяна: 2015-09-18 11:01:00