Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до RSC Gold и Springer

Временен достъп до колекцията „Gold“ на „Royal Society of Chemistry“

От 1 до 28 февруари 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до колекцията „Gold“ на „Royal Society of Chemistry“ за 15 библиотеки в страната.
Колекцията се определя като фантастичен ресурс, който предлага всички онлайн списания (над 40), база данни и актуални електронни книги в областта на химичните науки в един пакет.
 
Информация за колекцията http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.asp
 
Блог на издателя с актуална информация http://blogs.rsc.org/rscpublishing/category/impact-factor/
 
 
Достъп до RSC Gold

От 1 до 28 февруари имаме достъп до RSC Gold - фантастичен ресурс, който предлага всички RSC онлайн списания, база данни и актуални електронни книги в един пакет.
За достъп използвайте: http://pubs.rsc.org/
 
 
Повече информация за ресурса: http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.asp
 
Допълнителни материали:
·         RSC Publishing Blog _2014 RSC Journals Impact Factors: http://blogs.rsc.org/rscpublishing/category/impact-factor/
·         RSC Mobile: http://www.rsc.org/Publishing/Platform/RSCMobile.asp
·         ChemSpider - a free chemical structure database: http://www.chemspider.com/
 
За поръчка на промоционални материали: http://www.rsc.org/campaigns/m/lc/pj15052/library-tool-kit/
 
 
 
Пълнотекстов достъп до списанията на Springer

Имаме пълнотекстов достъп до колекцията със списания на Springer за 2015 г., с архив до 1997 г., там, където е наличен. За конкретни заглавия, архивът може да е за по-кратък период.
 
Достъпът до колекцията се осъществява посредством платформата SpringerLink - http://link.springer.com/

Последна промяна: 2016-02-09 15:28:20