Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Практически курс по физическо възпитание за кандидат-студенти

Катедра ТМФВ организира практически кандидатстудентски курс по физическо възпитание за желаещите да кандидатстват в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". За повече информация: Стефка Бояджиева - тел: 032/ 261 325; 0877 696121 или каб. 24 - Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски", ул."Цар Асен" 24 (от 08:30 до 17:00).

Последна промяна: 2016-06-15 16:46:19