Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Студентско кредитиране

От 22.03.2018 г. за кредити по ЗКСД студентите и докторантите могат да кандидатстват към следните банки:

  • „Банка ДСК“ ЕАД;
  • „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
  • „Алианц Банк България“ АД;
  • „Юробанк България“ АД;
  • „Българо-американска кредитна банка“ АД;
  • „Първа инвестиционна банка“ АД.

 

Последна промяна: 2018-04-24 08:29:59