Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободен достъп до Reaxys и New Reaxys

От днес (14 ноември 2016 г.) Пловдивски университет може да използва свободен достъп до базите данни  Reaxys и New Reaxys на адреси:
"old" Reaxys –https://www.reaxys.com
"new" Reaxys - https://new.reaxys.com

Свободният ни достъп ще е в диапазона от 14 до 30 ноември.

Последна промяна: 2016-11-14 14:57:43