Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конференция "Обмен на знания"

Уважаеми госпожи и господа,

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката е съорганизатор на  заключителната конференция, на която ще бъдат представени и дискутирани резултатите от реализацията на програма „Обмен на знания“ (Knowledge Sharing Programme) между Република България и Южна Корея. Целта на конференцията е да се представи корейският опит в областта на иновациите, като се предостави възможност за създаване на преки бизнес контакти и се създадат условия за внедряване на добри производствени и търговски практики, трансфер на знания и технологии.

В рамките на стратегическото двустранно сътрудничество между Корея и България програмата „Обмен на знания“ (Knowledge Sharing Programme) в периода 2016 – 2017 г. са реализирани проекти в областта на изследователската и иновативна дейност, стоковите пазари и дейността на малките и средни предприятия (ИАНМСП), по който партньори от българска страна са Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, Министерството на образованието и науката и Институтът за икономически изследвания при Българската Академия на науките, а от корейска - Корейският институт за развитие.

В рамките на заключителната конференция се предвижда да бъдат представени и дискутирани резултатите в трите основни области на програмата, които са предвидени като

три панела:

Панел 1: Управление, функциониране и инструменти за финансиране на Новата агенция за насърчаване на изследванията и иновациите;

Панел 2: Съживяване на капиталовия пазар в България след кризата: уроците от корейския опит;

Панел 3: Насърчаване на българските малки и средни предприятия към стратегии за повишаване на конкурентоспособността им: укрепване на ИАНМСП в областта на подкрепа на иновации и интернационализация.

 

В конференцията ще вземат участие Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, Министърът на икономиката доц. д-р Седларски, Негово превъзходителство посланикът на Република Корея в България г-н Шин Бу-нам, корейски и български експерти по проекта, както и представители на министерства, бизнеса и научните среди.

Конференцията ще се проведе на 09.03.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 17:30 ч. в София Тех парк. Регистрацията за събитието започва от 12:30 ч.

При интерес за участие в конференцията, следва да изпратите попълнена регистрационна форма, в срок до 06.03.2017 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bg и e.ivanova@sme.government.bg

Работен език на мероприятието – английски.

Участието в конференцията е безплатно. 

 

Допълнителна информация можете да получите от г-жа Николина Георгиева на телефон: 02/940 79 77 и г-жа Евелина Иванова на телефон 02/940 79 78.

 

Приложения:

 

Последна промяна: 2017-02-28 17:28:19