Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за наука "Питагор" 2017

Покана за участие в ежегодния конкурс за наука "Питагор" 2017 г.

Информацията за конкурса и всички свързани с него документи ще бъдат качени на електронната страница на МОН в раздел "Наука", Конкурси:

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1785

Последна промяна: 2017-03-23 14:26:54