Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Ремонт на северния двор в Ректорат

От 30.09.2017 г. започва ремонт на северния двор в Ректората.

Достъпът до двора ще бъде ограничен.

Последна промяна: 2017-09-29 09:15:29