Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободен достъп до BRILL

Свободен достъп до BRILL

 

До 15 ноември имаме свободен достъп до базата данни Brill. Адресът за 
достъп е:

http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals

Последна промяна: 2017-10-16 09:56:36