Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Образованието в никакъв случай не е само бизнес, а ценност...

Ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” доц.д-р Запрян Козлуджов:

 

„Образованието в никакъв случай не е само бизнес. То е ценност”

Последна промяна: 2012-04-12 17:00:46