Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Планирано прекъсване на свързаността

Във връзка с планирани дейности по преустройство на опорни трасета за оптична свързаност на ПУ "Паисий Хилендарски" по одобрен доклад от Ректора на ПУ от дата 28/03/2019 г. Ви информираме, че се очакват прекъсвания на свързаността за периода 06 Април 2019 (Събота) - 07 Април 2019 г. (Неделя).

Реорганизацията ще състои в интервала от 10:00 до 19:00 часа.
Не се планира прекъсване на интернет свързаността, но е възможно такова.
Не се планира прекъсване на работата на услуги и сайта на университета, но е възможно такова.

Прекъсването може да засегне за различни периоди следните точки:

1. Областна администрация Пловдив - Площад "Никола Мушанов" 1.
2. Обсерватория Рожен.
3. Технически Университет София - Филиал Пловдив - ул. Цанко Дюстабанов 25.
4. Аграрен Университет Пловдив - бул. Менделеев 12.
5. Пловдивски Университет - филиал Смолян.
6. Пловдивски Университет - Ректорат, ХФ, Костаки Пеев, сграда А, Сграда Б - ул. Цар Асен 24.
7. Пловдивски Университет - БФ - ул. Тодор Самодумов 2
8. Пловдивски Университет - Нова сграда - бул. България 236.

Екипът на Мрежи и системна Администрация към УнИОС, ще направи всичко възможно, периодите на прекъсване да са минимални.

Отговорник: инж. Слави Глухов - ИТ мениджър
За въпроси и информация: sgluhov@uni-plovdiv.bg

Последна промяна: 2019-04-04 10:29:11