Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за стипендии за Ромския образователен фонд за академичната 2019-2020 г.

   Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020 г.

 

   Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в ПУ "Паисий Хилендарски".

 

   Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични тук: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0

 

Крайният срок за кандидатстване  е 15 май 2019 г.

Последна промяна: 2019-04-09 14:17:52