Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Списък на квесторите за редовни кандидатстудентски изпити

Български език - 30 юни 2019 г. (Нова сграда)

История на България, Английски език и Химия- 1 юли 2019 г. (Нова сграда)

Психология, Математика и Биология - 2 юли 2019 г. (Нова сграда)

Информатика, Теология-устен, Тест събеседване по Физика, Френски език и Немски език - 3 юли 2019 г. (Нова сграда)

Испански език, География на България, Изобразително изкуство и Музика- 4 юли 2019 г. (Нова сграда)

Последна промяна: 2019-06-27 10:38:01