Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Национално изследване на ПУ "Паисий Хилендарски"

НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА „ДИАГНОСТИКА НА БЪРНАУТ СИНДРОМ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНИЯ СТРЕС“

 

ПОДРОБНОСТИ

 

 

Последна промяна: 2020-02-25 07:23:22