Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Разпределение по зали за предварителните кандидатстудентски изпити

ВАЖНО!         Кандидатстудентският изпит по Български език и Английски език само за разпределените в   6 аудитория ще започне в 8.00 часа!!!

Български език - 4 юни 2012 г.

История на България – 5 юни 2012 г.

Математика - 6 юни 2012 г.

Химия - 6 юни 2012 г.

Английски език - 7 юни 2012 г.

Информатика - 7 юни 2012 г.

Биология - 8 юни 2012 г.

География на България - 8 юни 2012 г.

Физика - 8 юни 2012 г.

Музика - 9 юни 2012 г.

Последна промяна: 2012-06-01 17:04:09