Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Еразъм-мобилности за непреподавателския състав

Еразъм-бюрото на ПУ "Паисий Хилендарски"  обявява селекционна процедура за осъществяване на Еразъм-мобилности на непреподавателския персонал с цел обучение, като местата са разпределени така:

8 - за непреподавателския състав към факултетите (възползват се от местата по договорите на съответните факултети, към които принадлежат, или като одобрени от институция без необходимост от подписан Еразъм-договор) и

8 - за административно-помощния персонал на Университета (възползват се от местата за обучение в договорите на всички факултети/ филиали или като одобрени от институция без необходимост от подписан Еразъм-договор).

Селекцията ще се извърши от специализирана общоуниверситетска комисия с председател г-н Румен Киров (без участие на факултетните/филиалните Еразъм-координатори).

Документите за мобилност на непреподавателския персонал с цел ОБУЧЕНИЕ се подават при Яна Петрова в стая 111 до 24.01.2020 г.

Водещи критерии за мобилността са:

  1. Владеенето на работния език на мобилността.
  2. Целесъобразност на работния план (споразумението за мобилност), който отговаря на длъжността на кандидата и ще доведе до повишаване на неговите специфични компетентности.

Допълнителните особености на мобилността с цел обучение може да откриете тук:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/302/  

Подписаното от приемащата институция Споразумение за мобилност с цел обучение се намира тук:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/290/ 

 

Списък на партниращите университети/институти на ПУ може да откриете тук:

 https://uni-plovdiv.bg/pages/index/385/

Последна промяна: 2019-12-16 10:23:15