Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!


ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!


Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2019/2020 г.

Срокът за попълване е до 06.03.2020 г. включително.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - webmaster@uni-plovdiv.bg; 
Иван Иванов (УИЦ) - тел: 032/261 304.

Последна промяна: 2020-02-20 13:33:13