Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Графици за поправителна и ликвидационна сесии - редовно обучение

Графици за поправителна и ликвидационна сесии - редовно обучение

Предучилищна педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Музика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Последна промяна на 19 Септември 2017