Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2018

Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2018

Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

обявява конкурси за частично финансиране и публикации за 2018 г.

 

 

На основание на решение на АС от 26.02.2018 г. /Протокол № 25/, заповед № Р33-1471/03.04.2018 г. и на основание на Наредба на МОН /ДВ, бр. 73, от 16.09.2016 г./ се обявяват конкурси за „Частично финансиране на научни и творчески форуми 2018 г.“ и „Проекти за публикации 2018 г.“ за всички звена и филиали на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", като процедурата по кандидатстване е със срок  от 10.04.2018 г. до 30.09.2018 г.

*Предложението за проект се попълва според указаните бланки за съответния конкурс и се завежда в деловодството на НПД.

  

В конкурс „Частично финансиране“ ще има:

 

В конкурс „Проекти за публикации“ ще има:

 

 

Последна промяна на 10 Април 2018