Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Полезно » Важно за следващата Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Важно за следващата Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете, ако искат да отговарят на условията за програмата на ЕС за научноизследователска и развойна дейност Horizon Europe, 2021-2027 г.

Последна промяна на 14 Октомври 2020