Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Интеграция » Международно сътрудничество » Програма Еразъм+ » Процедура за кандидатстване и селекция

Процедура за кандидатстване и селекция

Критерии за допустимост

Етапи на кандидатстване и селекция

Подготовка за реализиране на Еразъм мобилността

Еразъм субсидия (грант)

Отчитане на периода на мобилността

Академично признаване
Последна промяна на 22 Януари 2015