Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Интеграция » Международно сътрудничество » Програма Еразъм+ » Университетско бюро "Еразъм"

Университетско бюро "Еразъм"

 

Доц. д-р Нaдя Чернева

Заместник-ректор
Международно сътрудничество, академична мобилност,  връзки с обществеността и протокол

тел.: 032/261 417
e-mail: vice.ir@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Борян Янев

Институционален Еразъм координатор

тел.: 032/261 478
e-mail: byanev@uni-plovdiv.net

Радосвета Мишевска

Администратор
на Институционалния договор по Еразъм

Отговорник
"Заминаващи студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro_pu@abv.bg

Яна Петрова

Отговорник
"Чуждестранни Еразъм студенти и преподаватели"

тел.: 032/261 363
e-mail: iro.petrova@gmail.com

 

За контакти:
Отдел ”Международно сътрудничество” (ОМС)
Ректорат, стая 111
Тел: 032/261 363
Факс: 032/635 049

Последна промяна на 12 Декември 2019