Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Интеграция » Международно сътрудничество » Програма Еразъм+ » Формуляри

Формуляри

 

Моля всички документи да се разпечатват двустранно!!!

 

I. Основни документи

 1. Междуинституционално споразумение между програмни страни
 2. Междуинституционално споразумение между програмни и партниращи страни (извън ЕС)
 3. Протокол за избор
 4. Декларация за отсъствие на конфликт на интереси
 5. Еразъм кодове

II. Документи за студентска мобилност с цел обучение

 1. Договор за студентска мобилност с цел обучение
 2. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение
 3. Learning Agreement
 4. Протокол за признаване на обучението, проведено в чуждестранен университет
 5. Сертификат за престой 
 6. Декларация за защита на лични данни
 7. Декларация за съгласие

ІІІ. Документи за Преподавателска мобилност с цел преподаване

 1. Договор за преподавателска мобилност с цел преподаване
 2. Молба за участие в Преподавателска мобилност 
 3. Споразумение за мобилност с цел преподаване
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

ІV. Документи за Мобилност на персонала с цел обучение

 1. Договор за мобилност на персонала с цел обучение
 2. Молба за участие в Мобилност с цел обучение
 3. Споразумение за мобилност с цел обучение
 4. Декларация за защита на лични данни
 5. Сертификат за престой
 6. Декларация за съгласие

 

 

Последна промяна на 10 Февруари 2020