Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Педагогически » Обучение

Обучение

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

Образователно-квалификационна степен "Магистър" с прием след завършена степен "Бакалавър"

Последна промяна на 28 Септември 2016