Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Тържествено честване на Юбилея

 

 9.00 ч. - Тържествено шествие от Концертна зала до храм "Света Марина"

10.00 ч. - Тържествено честване на 50-годишния юбилей на Университета

Последна промяна: 2011-11-02 17:24:47