Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Уеб-базирани семинари

25 Септември 2017

Нощ на учените!

25 Септември 2015

Провеждане на ОС

20 Април 2015

Аз знам повече!

30 Април 2014

Семинар по проект ПеУ

10 Февруари 2014

Нощ на учените 2012!

28 Септември 2012

Академичен съвет

30 Януари 2012

Материали за АС

21 Ноември 2011

Студентски хепънинг

11 Октомври 2011