Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Присъждане на почетно звание "доктор хонорис кауза"

Присъждане на почетното звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА" 

на проф. д. ик. н.  Иванка Димова Съйкова

18.11.2013 г., 18 ч., Ректорат, 6-та аудитория

П О К А Н А

Последна промяна: 2013-11-15 13:28:35