Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Критерии за оценяване на дист. форми на обуч. - НАОА

Националната агенция за оценяване и акредитация организира среща-разговор по прилагането на Критерии за оценяване на дистанционни форми на обучение в професионални направления.

Срещите ще се проведат, както следва:

  • 06.03.2013 г. от 11.00 часа в конферентна зала на хотел „Дом на Учения на БАН”София, кв. Гео Милев, бул. „Шипченски проход" 50;
  • 13.03.2013 г. от 11.00 часа в конферентна зала „Компас” – Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24.

Последна промяна: 2013-03-11 10:17:23