Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на тема:"Иновативни техники и методи в областта на аналитичната химия"

Уважаеми колеги,

На 7 юни (вторник) 2016 година в 5. аудитория на Ректората от 9 часа ще се проведе семинар с международно участие, организиран от фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и Химическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” на тема:

“ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ В ОБЛАСТТА НА АНАЛИТИЧНАТА ХИМИЯ”

Повече информация може да видите на адрес: https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=3618

Последна промяна: 2016-05-31 16:48:57