Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

„Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация, благодарение на мрежата от цитатни връзки в Web of Science Core Collection“

Обучение на тема:

Намиране и анализ на полезна научноизследователска информация, благодарение на мрежата от цитатни връзки в

Web of Science Core Collection

на 22 май 2019 г. от 11,00 часа, Централна университетска библиотека

ПОКАНА

Последна промяна: 2019-05-08 11:01:54