Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

IV издание на Национална студентска научна сесия

ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ
 

Студентският съвет и Физическият факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“,

съвместно с фондация „Еврика“,

организират

четвъртото издание на Националната студентска научна сесия,

която ще се проведе в периода

25 – 27 март 2015 г. в гр. Пловдив.

http://nscp.uni-plovdiv.bg/

 
 
 
 
 
 

Последна промяна: 2015-03-18 10:42:23