Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

VI-та студ. конференция "Екологията – начин на мислене"

Шестата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентския съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”. Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от ПУ и други висши училища от страната да развият своето екологично и биологично мислене и да представят своите научни и научнопопулярни разработки. Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование. Организирането и провеждането на вече шеста поредна конференция е възможно благодарение на инициативността и креативността на студенти от Биологическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” и финансовата подкрепа на Студентския съвет.


За повече информация: https://ss.uni-plovdiv.bg/ecology/index.html

Последна промяна: 2014-05-07 13:50:51