Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Юбилейна международна научна конференция "Икономическа и социална (дез)интеграция"

ПОКАНА

за участие в Юбилейна международна научна конференция

„ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА [ДЕЗ]ИНТЕГРАЦИЯ“

27 – 28.06.2019 г., Начало: 10.00 часа

Подробности

 

Програма на конференцията

 

Последна промяна: 2019-06-26 08:47:19