Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Конференция по повод на 70-год. от спасяването на българските евреи

Конференция по повод на

70-годишнината от спасяването на българските евреи

  

По повод на 70 годишнината от спасяването на българските евреи Философско-историческият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" организира конференция на тема: "Исторически и богословски корени на антисемитизма". Конференцията ще се проведе на 8 март 2013 г. в залата на Общинския съвет, Пловдив, ул. Авскентий Велешки № 20, с начало 9.30 ч.

Заповядайте!

За повече информация: http://bg70.uni-plovdiv.net/home

Последна промяна: 2013-03-01 14:31:31