Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Международна лятна школа по изследване и управление на Нематериалното културно наследство (НКН)

Подробности за събитието на http://en.logos.uni-plovdiv.net/ich_researh_management_summer_school

Последна промяна: 2016-05-11 14:46:21