Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Международната научна конференция на тема: „Физика и теология – вчера и днес“

Международната научна конференция на тема:
„Физика и теология – вчера и днес“

Oт 20 до 22 юни 2019 г. в Пловдивския университет ще се проведе Международната научна конференция на тема: „Физика и теология – вчера и днес“.

Конференцията има за цел да предизвика научна дискусия за ролята на физиката и другите природни науки в развитието на философските и теологическите възгледи.

 

Официално откриване: 20 юни 2019 г., 14.00 часа, 5. аудитория „Тодор Василев“,

ПУ „Паисий Хилендарски“

ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000

 

За повече информация: https://physics-theology.uni-plovdiv.net/en/

Последна промяна: 2019-06-13 09:05:09