Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Юбилей на славистите

На 08.11.2018 г. от 13:20 до 14:00 часа в зала "КОМПАС" ще се проведе юбилей на славистите.

Последна промяна: 2018-11-05 13:15:36