Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Дискусия на тема: "Наказателното обезщетение в българското право?"

Клубът на цивилиста
при Юридическия факултет на Пловдивския университет
 
ви кани на поредната си сбирка, на която ще се дискутира проблемът: 
 
Наказателното обезщетение (punitive damages) в българското право?
 
Сбирката ще се състои на 19 март 2015 г. , четвъртък, от 18 ч. в 51 сем. зала на Ректората.
За повече информация и библиография пишете на: civilistclub@abv.bg
 
Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.
Заповядайте!

Последна промяна: 2015-03-17 08:44:55