Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Стихосбирка на Маргало

Маргало представя стихосбирката си

"Не ми показвай среден пръст, Съдба!"

29 май, 18.00ч., Централна университетска библиотека

Последна промяна: 2015-05-26 10:54:45