Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Представяне на базата данни Reaxys

На 11 ноември т.г. от 10.00 до 11.30 ч. в Централната университетска библиотека г-н Пьотр Голкиевич, представител на Elsevier за Централна и Източна Европа, ще представи базата данни Reaxys.

Reaxys е база данни за химия, включваща органична, неорганична химия и патенти. Съдържа информация за съединения, реакции, свойства и др. За повече информация -  http://www.elsevier.com/solutions/reaxys

Последна промяна: 2015-11-06 11:30:32