Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

ФИСН - Научно-практическа конференция

ФИСН - Научно-практическа конференция "Ефекти на финансовата и макроикономическата криза върху преструктурирането на икономическата активност в България"

Ректорат - 7-ма аудитория (зала "Икономика"), 18.11.2011 год., 10.00 ч.

 

Последна промяна: 2011-11-15 17:01:25