Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Програма "Обучение през целия живот"


На 20 април 2013 г. от 14.00 до 16.00 ч. в зала „Компас“ на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се състои публично представяне и обсъждане на

Препоръчителна рамка на способности за обучение в грамотност по европейско гражданство“.

Последна промяна: 2013-04-17 09:57:01